Mac OS XHackintosh

Hiển thị thư mục và tập tin ẩn trên MacOS

Trong một số trường hợp nhất định, bạn cần hiển thị những tập tin và thư mục ẩn trên MacOS để làm việc với chúng. Bài viết này sẽ giúp bạn!

Mặc định, bạn sẽ không thể xem được các tập tin và thư mục trên MacOS. Apple thiết kế như vậy với mục đích giúp bạn không vô tình xoá nhầm hay thay đổi chúng, đơn giản bởi vì những tập tin và thư mục bị ẩn đi hầu hết là dữ liệu quan trọng của hệ thống.

Nhưng tất nhiên, trong một vài trường hợp cụ thể, nhất là với các “vọc sĩ”, thì rất cần hiển thị chúng lên. Hãy chọn cho mình một trong hai cách sau:

Sử dụng Terminal

Terminal
  • / Applications / Utilities / Terminal
  • Chạy câu lệnh sau trong Terminal:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE

  • Để hiển thị các tập tin và thư mục ẩn, cần phải khởi động lại Finder. Tiếp tục chạy câu lệnh sau trong Terminal:

killall Finder

Xong! Giờ đây bạn đã có thể xem các tập tin và thư mục bị ẩn trên hệ thống Mac của mình. Nếu không muốn hiển thị các tập tin ẩn và thư mục ẩn nữa, hãy ẩn chúng đi bằng cách chạy hai câu lệnh sau bằng Terminal:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE
killall Finder

Sử dụng Commander One

Commander One là một chương trình thay thế cho Finder với nhiều tính năng nổi trội. Bài viết này sẽ không đi sâu vào chi tiết các tính năng đó, mà chỉ giới thiệu tới các bạn tính năng hiển thị file ẩn của ứng dụng này.

Trước hết, các bạn có thể tải và sử dụng Commander One bằng link dưới đây:

[Google Drive] Commander One 2.4.1

Sau khi tải và cài đặt, chỉ cần bật tính năng hiển thị tập tin và thư mục của Commander One:

CommanderOne
Commander One > View > Show Hidden Files

Nếu muốn làm việc với thư mục ẩn nào đó trên Finder, trên Commander One bạn chỉ cần click chuột phải vào nó và chọn Show in Finder.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Open

HÃY TẮT ADBLOCK!

Làm ơn tắt adblock để giúp chúng tôi có thể tiếp tục duy trì trang web. Xin cảm ơn!