Life Hacks

Sử dụng Excel làm phần mềm phiên dịch

[Bạn có biết?] Excel ngoài những tính năng siêu việt của một bảng tính hoàn hảo thì còn là công cụ dịch thuật đắc lực.

🎗️ Life Hacks 🎗️

Trong video này: 

  • Sử dụng Excel làm phần mềm phiên dịch

Nguồn: 9GAG

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Open

HÃY TẮT ADBLOCK!

Làm ơn tắt adblock để giúp chúng tôi có thể tiếp tục duy trì trang web. Xin cảm ơn!