Mac OS X

Thay đổi định dạng mặc định của screenshot trên MacOS

Theo mặc định, định dạng ảnh chụp màn hình của MacOS là *PNG. Chỉ cần một động tác nhỏ là có thể thay đổi định dạng mặc định này.

Thay đổi định dạng mặc định của screenshot

  • Bật Terminal
Terminal
/ Applications / Utilities / Terminal
  • Copy và paste dòng lệnh dưới vào Terminal để đổi định dạng mặc định của screenshot thành *JPG:

defaults write com.apple.screencapture type jpg

  • Copy và paste dòng lệnh dưới vào Terminal để đổi định dạng mặc định của screenshot thành *GIF:

defaults write com.apple.screencapture type gif

  • Copy và paste dòng lệnh dưới vào Terminal để đổi định dạng mặc định của screenshot thành *PDF:

defaults write com.apple.screencapture type pdf

  • Copy và paste dòng lệnh dưới vào Terminal để đổi định dạng mặc định của screenshot thành *TIFF:

defaults write com.apple.screencapture type tiff

Cuối cùng là khởi động lại máy để có hiệu lực nhé các bạn.

Thay đổi địa chỉ lưu trữ mặc định của screenshot

  • / Applications / Utilities / Terminal
  • Copy và paste dòng lệnh dưới vào Terminal để thay đổi địa chỉ lưu trữ mặc định của screenshot:

defaults write com.apple.screencapture location

  • Lưu ý: Thay đổi “location” thành đường dẫn tới thư mục mà bạn muốn lưu trữ mặc định cho screenshot.

Nguồn tham khảo: LifeWire

*Xem thêm nhiều thủ thuật hay ho khác cho MacOS tại đây!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Please help us!

Please let the ads showing, we need them to get fund to survive. Thank you!